www.profilpakken.dk
www.useless.dk
www.artcard.dk
www.abcdigte.dk
www.abcdeventyr.dk
portfolio

abcdeventyr er små fortællinger jeg skriver inspireret af livets eventyr.

Eksempel:
Denne lille fortælling skrev jeg en aften i Brasilien i marts 2004.
Den kom fuldt færdigt og ville skrives ned. Sådan ankommer de fleste fortællinger.
Og sommetider husker jeg at skrive dem ned;-)

Fortællingen om Lyset og Mørket, der mødte hinanden.
En dag mødte Lyset og Mørket hinanden.
De havde aldrig set noget lignende, som den anden.
Lyset blev bange for Mørket.
Og Mørket blev bange for Lyset.
Så de løb forskrækkede væk fra hinanden.
Sådan skete det hvergang, de mødtes.

En dag besluttede Lyset at lære Mørket at kende.
Det var bange; men nysgerrigt og overvandt frygten.
Og Mørket besluttede at lære Lyset at kende.
Det var bange; men nysgerrigt og overvandt frygten.
Da de så havde lært hinanden at kende,
var der intet mere at være bange for
.... og så lo de.

The Story about Lightness and Darkness, who met eachother.
One day Lightness and Darkness met eachother.
They had never seen anything like the other.
Lightness got scared of Darkness.
And Darkness got scared of Lightness.
So they ran frightened away from eachother.
This happened every time they met.

One day Lightness decided to know Darkness.
It was scared; but curious and overcame fear.
And Darkness decided to know Lightness.
It was scared; but curious and overcame fear.
When they had learned to know eachother,
there was nothing more to be scared of
.... and then they laughed.

Written in Brazil - March 2004
Copyright © 2004 Lilian Frederiksen

Når komplementære farver blandes - fx rød og grøn - opstår farven grå i det neutrale balancepunkt. Det samme sker mellem mennesker med komplementære farver, opfattelser og kulturer, når de "blander sig" og tør kende hinanden.

www.lilianf.dk
back to front

 

 

www.abcdeventyr.dk
lilian@abcdeventyr.dk
+45 32 84 19 03
© lilian frederiksen